TDJ Miljøtratt UNI "trättbalja"

 

 

Få ordning i verkstaden!

Få en samlingsplats för olja och miljöfarliga vätskor.

TDJ Miljøtratt är en kombination av en tvättbalja och en universaltratt. Använd den för att samla upp miljöfarliga vätskor i en dunk eller oljetunna.


 

Egenskaber

* TDJ Miljøtratt placeras på tunnan med spillolja eller på bordet.
* De miljöfarliga vätskorna hälls tillbaka i en uppsamlings behållare.
* Undvik att få damm och smuts i kannorna. Häng dem upp och ned,
så droppar även den sista vätskan ut.
* Föremål kan placeras på gallret för att rinna av.
* Tratten är försedd med både sil och propp.
* Krok för upphängning av pensel och propp.

* Översvämningspropp till tvättbaljan förhindrar spill

Silen förhindrar att mindre föremål faller ner i uppsamlingsdunken.
Hållare för oljemått.
Galler för avrinning m.m.
Krokar för pensel och trasa.


 

40x40x15cm 1800gr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TDJ Environment funnel is 100% Danish-designed and developed, however, injection molded on the other side of the globe. The aim of new development was to achieve even more application possibilities than the "old" TDJ Environment Funnel.

 

 

TDJ Uni Miljørtagt are always in stock on "Prærien"

Svenska PDF broschyr
klicka här

 

Monteras på en oljetunna på 60 eller 210 liter.


TDJ UNI

 

 

 

 

 

Tvättbalja på 3,2 liter

 

 

Översvämmnings propp; hängs på kanten

Sil

 

Propp

 

 

Stuts på 2 eller 3/4 tum

 

Tekniska data:

Mått: B 39 x D 39 x H 48cm.
Höjd utan ryggdel: 17 cm.Trattvolym: ca 3,2 liter.Vikt: ca 1 050 g.Material: HDPE, oljebeständigt.